Özellikler

-Alıcı ve satıcıların, personelin, ürünlerin, gelir ve giderlerin, bankaların tanıtılması 

-Ödeme ve tahsilatların nakit, kredi kartı ve çek-senet ile takibi 

-Dövizli cari, banka ve stok takibi

-Tevkifatlı alış ve satış faturaları takibi

-Stok kartlarına alış ve satış iskontosu tanımlama.

-Ürünlerin alış ve satışlarında faturasız hareket yapabilme 

-Alış ve satış işlemlerini, irsaliye veya fatura olarak takip edebilme 

-Satış belgelerinde bir stogun yada toplam satışın kâr-zarar durumunu inceleme. 

-Bir ürüne birden fazla barkod tanımlayabilme

-Barkodsuz ürünlere barkod numarası oluşturma 

-Barkod dizaynı yapabilme (sınırsız) 

-Yapılan işlemin kullanıcı bazında takibi 

-Kullanıcı tanımlayıp yetkilendirme işlemleri 

-Birden çok şube tanımlama 

-Tüm belgelerde alış ve satış fiyatlarını düzenleme 

-3 ayrı birim tanımlama 

-Adet, paket, koli gibi birimleri ayrı ayrı barkod numaralarından takip edebilme 

-Birden çok depo takibi yapabilme 

-Personel maaşlarını takip edebilme 

-Kasalar arası transfer yapabilme 

-Birden çok belge ile ürün iade işlemlerinin yapılabilmesi 

-Alınan çeklerin ciro edilebilmesi 

-Kullanıcıların, belge içerisinde hareket yetkisinin kısıtlanabilmesi 

-Alış ve satışlarda 4 adet kalem iskontosu yapabilme 

-Alış ve satışlarda 2 alt iskontoyu para birimi veya yüzde olarak yapabilme 

-Ürünlere 3 adet satış fiyatı belirleme 

-Faturalarda, fatura kapama işlemi yapabilme 

-Uzaktan bağlantı ile internet üzerinden birçok firmanın takibini yapma 

-Kayıtlı olan alıcı, satıcı ve personellerin hesap bakiyelerini listeleme 

-Tanıtılan alıcı ve satıcıların hesap durumlarını, hesap bakiyelerini detaylı olarak izleme ve tarihe göre filtreleme 

-İki tarih arasındaki giriş-çıkış gibi hareketlerin listelenmesi 

-Genel borç-alacak listesi ya da bakiyeli-bakiyesiz alıcı-satıcı listeleri. 

-Ürün listelerini özel kodlara göre listeleme 

-Envanter durumunu izleyebilme 

-Tüm stokların içerisinde mevcut, biten ve eksiye düşenleri listeleme 

-İki tarih arasındaki stok giriş-çıkış veya hareketleri listeleme 

-İki tarih arasında kar-zarar durumunu inceleme 

-Stok değer raporu ile sisteme kayıtlı olan ürünlerin alış ve satış toplamlarını listeleyerek mağazadaki mevcut stok durumunu izleyebilme 

-Alınan tüm stok raporlarını 3 birim halinde ayrı ayrı inceleme 

-Depo giriş-çıkış hareketlerini, mevcut, biten, eksiye düşen stok durumlarını inceleyebilme 

-Depolardaki ürünlerin alış ve satış fiyatı üzerinden toplam değerlerini görebilme 

-Alış, satış, iade faturası toplamlarını listeleyerek iki tarih arasında yapılan resmi işlemleri listeleyerek toplam, kdv ,toplam iskonto, genel toplam halinde izleyebilme 

-Personel primlerini, giriş ve çıkış olarak ayrı ayrı listeleme 

-Tüm alış ve satış toplamlarını listeleme 

-Faturalara verilen özel kod sayesinde faturaları gruplandırma 

-İki tarih arasında alınan ve verilen çeklerin veya senetlerin raporlarını alınan, verilen, tahsil edilen-edilmeyen, ödenen-ödenmeyen şeklinde listeleme. 

-Ciro edilen çekleri detaylı listeleme 

-Banka hareketlerini ve banka hesap durumlarını izleyebilme 

-Kasa modülü ile fatura, banka, çek-senet, cari ve kasa hareketlerini ayrı ayrı yada genel toplam olarak inceleme 

-Kasadaki tüm hareketleri kullanıcı bazında inceleme 

-Kasaya giren veya çıkan nakit ya da kredi kartı işlemlerini ayrı ayrı ya da tümü şeklinde listeleme 

-Kullanıcının dünden devir, bugünkü toplam ve yarına devreden bakiyeler şeklinde detaylı olarak incelenebilmesi. 

-Kasa hareketlerinin iki tarih aralığına göre listelenmesi 

-Kasa transferi ile kasalardaki hareketlerin takibi 

-Peşin alış-satış iade gibi belgelerin toplamlarının iki tarih aralığına göre listelenmesi 

-Yapılan peşin işlemlerde kullanıcılara göre rapor alma 

-Alınan ve verilen siparişleri genel olarak ya da firma bazında listeleme 

-Personel pirim takibi yapma.

-Tüm rapor ve belge dizaynlarının yapılması 

-Yazıcı çıktılarını excel, word, text, pdf, jpeg gibi birçok formatta kaydetme veya mail olarak gönderme 

-Bütün raporlarda veri tutarlılığın olması 

-Programda fare kullanmadan bile kısa yollarla tüm işlemleri yapabilme

-Uzaktan destek ile her an hizmet alabilme 

-Raporların gecikmeden alınabilmesi 

-Programa ihtiyaç duyuldukça modül ve kullanıcı ekleyebilme 

-Diğer programlardan veri aktarımı yapabilme 

-Taksitli alışveriş yapan müşterileri özel kodlar ile sınıflandırmak 

-Müşterilere faturalı, faturasız ürün satabilme 

-Müşterinden sipariş alabilme 

-Alınan siparişlerin faturalı ya da faturasız teslimi 

-Geciken taksitleri görebilme 

-İleri tarihler için alacak listelerini inceleme 

-Müşteriden yapılan tahsilatları nakit, kredi kartı ya da çek-senet ile yapabilme 

-Satılan ürünleri iade alma işlemleri 

-Taksitleri belirlenen tarih de başlatıp, oluşturulan taksitlerin tarih ve miktarlarını düzenleme 

-Tahsilat makbuzu yazdırma ve dizaynı yapma 

-Barkodsuz ürünlere barkod oluşturma 

-Gramajlı ürün tanıtımı 

-Ürünlere raf veya fiyat etiketi yapabilme 

-Terazi ile haberleşme (veri transferi) 

-Satış esnasında müşteri bekletme 

-Termal yazıcılar ile satış fişi verme 

-Çok kasalı mağazalarda kullanıcı satışlarını takip edebilme 

-Fiyat gör cihazlarıyla haberleşme 

-Dokunmatik ekran ile çalışabilme 

-Hızlı satış yapma -İade işlemleri 

-En çok satılan 100 ürüne kısa yollarla ulaşma 

-Satış esnasında fiyat gör seçeneği kullanma 

-Kullanıcıların nakit, kredi kartı işlemlerini listeleyebilme 

-Bütün kullanıcı raporlarına ulaşım

-Satış sonunda tek tuş ile yapılan satışı nakit ya da kredi kartı tahsilatıyla sonuçlandırma 

-Satışın bir kısmını nakit, diğer kalanı kredi kartı ile tahsil etme 

-Satış sonunda ekrana çıkan para birimleri butonuna tıklayarak para üstünü görme 

-Müşteriye satış fişi verme (resmi olmayan) 

-Yapılan tüm işlemlere Asaran Yazılım ana paketi ile ulaşma 

-Gün sonu raporlarını detaylı inceleme 

-Örneğin 10xbarkod şeklinde işlem yaparak adetli stok hareketi yapma.

-Asaran Pos ile yapılan satışı cariye aktarma.

-Asaran Pos ile cari karttan tahsilat yapma

-Ptt Kargo takibi için fatura programı ve fatura yazılımı

 ve daha birçok özellik…